II Liceum Ogólnokształcące im. A.Frycza Modrzewskiego w Rybniku

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?

Wyposażenie Nauka na najwyższym poziomie Lekcje bez rutyny Sukcesy artystyczne Rozwijamy zainteresowania Nie samą nauką żyje uczeń II LO
Rozwijamy zainteresowania

Warunki lokalowe i wyposażenie

Doskonale wyposażone pracownie

Profesjonalne obserwatorium astronomiczne

Nowoczesna aula z doskonałymi systemami nagłośnienia i oświetlenia

Pracownie

Klimatyzowane, doskonale wyposażone pracownie, m.in biologiczna, chemiczna, fizyczna i informatyczna

Obserwatorium

Profesjonalne obserwatorium astronomiczne, jedyne w szkole ponadgimnazjalnej w naszym mieście

Aula

Nowoczesna aula, w której mają miejsce sesje naukowe, wykłady, koncerty i debaty

Powrót do menu

Nauka na najwyższym poziomie

Nasi uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, prestiżowych konkursów, zdobywcy laurów sportowych

Osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego

Rozwijamy zainteresowania

Tytuł „Złotej Szkoły 2016”

Ranking Liceów Ogólnokształcących: 84 miejsce w Polsce, 5 miejsce w woj. śląskim

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”

Ranking Liceów Ogólnokształcących: 109 miejsce w Polsce, 8 miejsce w woj. śląskim

Ranking Szkół Olimpijskich – 43 miejsce w Polsce

 

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”

Ranking Liceów Ogólnokształcących: 144 miejsce w Polsce, 10 miejsce w woj. śląskim

Ranking Szkół Olimpijskich – 44 miejsce w Polsce

Rok szkolny 2011/2012

Ranking Liceów Ogólnokształcących: 154 miejsce w Polsce, 14 miejsce w woj. śląskim

Ranking Szkół Olimpijskich - 80 miejsce w Polsce

Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych MEN:

Rok szkolny 2014/2015

 • 1 Laureat XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • 1 Laureat LXIV Olimpiady Fizycznej
 • 1 Finalista XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • 1 Finalistka X Olimpiady Przedsiębiorczości
 • 1 Finalista XXV Olimpiady Teologii Katolickiej
 • 1 Finalista LVIII Olimpiady Astronomicznej
 • 1 Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej
 • 1 Finalistka XLI Olimpiady Geograficznej

Rok szkolny 2013/2014

 • 1 Laureat Olimpiady Lingwistycznej (III miejsce) - reprezentant Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie w Pekinie
 • 1 Laureat Olimpiady Języka Angielskiego (V miejsce)
 • 1 Laureat Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (VII miejsce)
 • 1 Finalista Olimpiady Fizycznej
 • 1 Finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • 1 Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • 1 Finalista Olimpiady Biologiczne
 • 1 Finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • 3 Finalistów Olimpiady Geograficznej

Rok szkolny 2012/2013

 • 1 Laureat Olimpiady Geograficznej -VIII miejsce w National Geograpfic World Champion
 • 1 Laureat Olimpiady Języka Francuskiego (II miejsce)
 • 1 Laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (V miejsce)
 • 1 Laureat Olimpiady Fizycznej
 • 1 Laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawie
 • 1 Laureatka Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
 • 1 Laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
 • 1 Finalista Olimpiady Fizycznej
 • 2 Finalistów Olimpiady Geograficznej
 • 1 Finalista Olimpiady Biologicznej

Matura - edukacyjna wartość dodana

Zobacz źródło danych i opis wskażników

Powrót do menu
Rozwijamy zainteresowania

Lekcje bez rutyny

Prowadzimy zajęcia w niekonwencjonalny sposób

Pojedynek klas na temat „Pana Tadeusza” i „Lalki”

Warsztaty chemiczne

Zajęcia terenowe z biologii

Turniej klas - „Pan Tadeusz”

Warsztaty chemiczne

Pobudzanie kreatywności uczniów przez indywidualnie wykonywanie doświadczeń jest najlepszym sposobem na ich aktywizację. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych uczniów szczególnie zainteresowanych rozwijaniem wiedzy w dziedzinie chemii prowadzimy zajęcia laboratoryjne, które mają charakter indywidualnej pracy pod kierunkiem nauczyciela.

Uczniowie otrzymują zestawy substancji do analizy lub samodzielnie projektują, a następnie wykonują eksperymenty.

Dzięki metodzie pracy z instrukcją każdy pracuje wg swojego tempa realizując kolejno zaplanowane czynności zgodnie z programem pracy warsztatów chemicznych.

Zajęcia terenowe z biologii

Zajęcia terenowe i warsztaty laboratoryjne prowadzone na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrze Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej.

Warsztaty z biologii

Wykorzystanie IT na lekcjach matematyki

Stosujemy technologię informatyczną tj. kalkulatory graficzne oraz programy matematyczne. Pozwalają one odkryć, zobaczyć szereg problemów matematycznych, które przy tradycyjnym rozwiązywaniu umykają naszej uwadze. Ta forma lekcji stawia ucznia w innej roli – nie jest on tylko wykonawcą jakiegoś polecenia, ale staje się odkrywcą – formułuje zaobserwowane prawidłowości.

Uczniowie są autorami różnorodnych gier matematycznych takich jak: domino, pi – otruś matematyczny oraz bardzo ciekawych gier planszowych. Gry wykorzystywane są na lekcjach, a zawodnicy rywalizując powtarzają treści matematyczne.

Powrót do menu

Sukcesy artystyczne

„Pojedynek na słowa" – sukcesy w ostatnich latach

Sukcesy w konkursach recytatorskich

Sukcesy w festiwalu piosenki anglojęzycznej

Pojedynek na słowa

Pojedynek na słowa i konkursy piosenki anglojęzycznej

„Pojedynek na słowa" – sukcesy w ostatnich latach

Zwycięstwo drużyny II LO w trzech edycjach (2011, 2012, 2014)

Indywidualne sukcesy uczniów w kategoriach Najlepszy Recytator, Najlepszy Wykonawca Poezji Śpiewanej

Sukcesy w festiwalu piosenki anglojęzycznej

Festiwal Piosenki Europejskiej org. przez DK Chwałowice wyróżnienia w 2012, 2013 i 2015,

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 'Superstar' org. przez ZS nr 3 - I i II miejsce w 2013, wyróżnienie w 2014,

Festiwal Piosenki w Języku Angielskim org. przez ZSE-U - IIm. w 2013, Im., IIm. i wyróżnienie w 2014

Przegląd Piosenki Anglojęzycznej 'Right Song Now' w Żorach - IIm. w 2013

Rozwijamy zainteresowania

Rozwijamy zainteresowania

Dajemy możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań (koło teatralne, konkursy filmowe i sesje filmoznawcze, koło dziennikarskie, wystawy w bibliotece

Bierzemy udział w programach unijnych

Prowadzimy wymiany międzynarodowe

Organizujemy obozy naukowe we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Szczególnie uzdolnionym uczniom proponujemy Indywidualny Tok lub Indywidualny Program Nauki

Koło teatralne

Spektakl „Balladyna”

Konkurs filmowy i sesje filmoznawcze

Od piętnastu lat w naszej szkole organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Filmowy, który od 2015 roku nosi nazwę Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego. Każdego roku nasz konkurs dotyczy innej konwencji gatunkowej w kinie lub innego zjawiska obecnego we współczesnej kulturze filmowej. Uczestnicy konkursu wybierają jedną spośród trzech lub czterech kategorii konkursowych. Mogą pisać pracę badawczą dotyczącą obecności danych cech gatunkowych lub danego zjawiska kulturowego w wybranym filmie, tworzyć pracę plastyczną lub zaproponować projekt scenariusza filmowego związanego z tematyką konkursu.

W ostatnich latach uczestnicy mieli też możliwość nakręcenia etiudy filmowej. Różnorodność form, w jakich mogą wypowiadać się uczniowie, pozwala, według nas, zrealizować cele, które założyłyśmy w projekcie konkursu. Naszym zamiarem jest rozwijanie w uczniach umiejętności analizy różnych zjawisk cechujących współczesne kino, badanie relacji pomiędzy kinematografią i kulturą masową, obserwowanie związków pomiędzy filmem i innymi dziedzinami sztuki, kształtowanie różnych form wypowiedzi.

By pomóc uczestnikom konkursu budować warsztat filmoznawczy i wyposażyć ich w narzędzia analizy i interpretacji dzieła filmowego, od 2002 roku organizujemy towarzyszącą każdej edycji konkursu sesję filmoznawczą. Przygotowujemy na nią wykład dotyczący teorii i historii analizowanego zjawiska kulturowego oraz drugi wykład, który jest przykładową analizą filmu pod kątem kluczowego problemu.

Projekt unijny INCorporated

incororatedProjekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – akcja 2 Partnerstwa Strategiczne - Edukacja Szkolna.

Naszymi zagranicznymi partnerami są szkoły z Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch oraz Turcji.

Celem zaplanowanych działań projektowych jest między innymi współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
„INCORPORATED” („Integralnie zaangażowani”) to projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz lokalnej i międzynarodowej społeczności.
Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Wymiana z Francją

Wymiana naszego liceum z francuskim miastem Saint-Vallier w Burgundii trwa nieprzerwanie od 1989 roku. Co roku, naprzemiennie, około 40-to osobowa grupa uczniów jedzie z wizytą do Francji lub grupa mieszkańców z Saint-Vallier przyjeżdża do Rybnika. Wymiana jest znakomitą okazją do nawiązania przyjaźni, szlifowania znajomości języka francuskiego, poznania kultury francuskiej i codziennego życia francuskich rodzin. Dzięki niej uczniowie naszego liceum mieli okazję zwiedzić nie tylko region Burgundii, ale i inne atrakcje turystyczne Francji ( m.in. Paryż, Lyon, zamki nad Loarą, Alpy, Lazurowe Wybrzeże, Alzacja, Franche-Comté …)

Wymiana polsko-niemiecka

Der Schüleraustausch begann zwischen unseren Schulen vor 10 Jahren. 1999 unsere Deutschlehrer: Herr Christoff Sachs (heute Dolmetscher in Brüssel) und Herr Marek Krząkała (heute ein Abgeordneter in Warschau) haben mit dem ganzen Projekt angefangen. Heutzutage, trotzdem das die zwei schon nicht bei uns arbeiten und Karriere machen, wird es natürlich fortgesetzt. Es ist ein wunderbares Erlebnis für unsere Schüler ihren westlichen Nachbar und sein Land im direkten Kontakt näher kennen zu lernen, ich hoffe für die deutschen Schüler auch. Jedes Jahr im Herbst kommen zu uns unsere deutschen Partner mit ihren Betreuern und von Anfang an sind es: der ehemalige Schulleiter Herr Hannes Habich und die Englischlehrerin Frau Cornelia Wollmer-Radix.

Unsere Gäste wohnen zu Hause bei unseren Schülern, nehmen zusammen mit ihnen an verschiedenen Veranstaltungen teil, wie z.B. gemeinsamer Unterricht in unserer Schule; Seminare; Ausflüge (Krakau, Breslau, Ratibor, Auschwitz) und am Abend können sie sich näher kennen lernen, indem sie z.B. zusammen Kegel spielen, in die Disco oder ins Kino gehen. Am Wochenende gibt es individuelles Programm in den Familien und sie gehen shoppen, machen weitere Ausflüge und viel, viel mehr. Wir fahren nach Deutschland meisten im Frühling und wir werden immer sehr herzlich empfangen und haben ein tolles Programm. Am Ende gibt es immer viele Tränen, wenn wir uns verabschieden müssen. Manche Schüler, soviel ich weiß, pflegen ihre Kontakte bis heute… Wenn es um das Ziel geht, das ganze Projekt soll dazu helfen, die noch in den Köpfen der jungen Menschen (in Polen und in Deutschland) existierenden Stereotype abzubauen, neue Freundschaften anzuknüpfen, Deutsch – und Englischkenntnisse verbessern (es wird sowohl auf Deutsch ala auch auf Englich gesprochen), das Land, die Mentalität und Kultur des Nachbars näher kennen zu lernen … und viel Spaß daran zu haben.

Wyjazdy naukowe do Włoch

W roku 2003 zorganizowany został w naszej szkole po raz pierwszy wyjazd naukowy do Włoch. Do pomysłu, by łączyć podróż z nauką wróciliśmy w roku 2013, realizując podczas kolejnego wyjazdu naukowego pod koniec roku szkolnego następujące cele:

 • promowanie nauki języka angielskiego i j. włoskiego
 • zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kultury europejskiej i ze źródłami kultury śródziemnomorskiej
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze europejskiej i kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości młodych ludzi
 • kształtowanie postawy dialogu i umiejętności życia w grupie.
 • ukazanie korespondencji pomiędzy kulturą polską i europejską
 • nauczenie uczestników obozu pracy metodą projektu.

Młodzież podzielona na cztery grupy opracowywała następujące projekty :

 • Włoska kultura - tradycje, zwyczaje, kuchnia, taniec, moda (projekt wykorzystujący ankiety i wywiad)
 • Włosi i Polacy - stereotypy, relacje, stosunki kulturowe dawniej i dziś ( projekt powstający dzięki ankietom, opracowaniu statystyk, analizie porównawczej)
 • Rozwój stylów architektonicznych na przykładzie miast włoskich (opracowanie części teoretycznej oraz prezentacji wykorzystujących materiały wypracowane podczas obozu)
 • Sztuka włoska-malarstwo, rzeźba, muzyka, literatura (metody pracy jw.)

Sprawozdanie z wyjazdu na stronie 2LO

W czerwcu 2015 roku wybieramy się na kolejny wyjazd naukowy, w którego programie turystycznym jest zwiedzanie: Mediolanu, Wenecji,Florencji, Sieny, San Gimignano, Cortony, Orvieto, Rzymu i Asyżu.

Wyjazd naukowy Anglia i Szkocja

Wyjazd naukowy Anglia, Walia i Irlandia

Wyjazd naukowy do Szwajcarii

Powrót do menu

Nie samą nauką żyje uczeń II LO

Nasi uczniowie poznają Polskę i świat poprzez spotkania podróżnicze i wyprawy zwane Targoszówkami

Noc gier planszowych, maraton filmowy, maraton fitness

Szkolne wyjazdy do teatrów – trzymamy rękę na teatralnym pulsie!

Uczymy wrażliwości i empatii poprzez liczne akcje charytatywne i wolontariat

Nie tylko nauka

Targoszówki

Noc gier planszowych, maraton filmowy, maraton fitness

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Działamy od kilku lat, zrzeszamy uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy dzieląc się swoją energią, wrażliwością i czasem wolnym niosą pomoc potrzebującym i włączają się w rozwiązywanie problemów środowiska lokalnego.

Nasz Klub może liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne Regionalnego Centrum Wolontariatu jakie mieści się w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Dzięki tej współpracy wolontariusze otrzymują wsparcie w swojej pracy, uczestniczą w szkoleniach i posiadają dostęp do bazy danych placówek które chętnie współpracują z wolontariuszami.

W rocznym planie pracy jaki wspólnie ustalamy znajdują się takie działania jak: wolontariat na rzecz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego przy Bazylice, wolontariat stały na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Oligos, organizacja licznych akcji charytatywnych na terenie szkoły: kiermasze świąteczne, zbiórka żywności, odzieży, zabawek i artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących rodzin, zbiórki na rzecz PCK i schroniska dla zwierząt, wolontariat na rzecz Olimpiad Specjalnych.

Dla nas bycie wolontariuszem to nie tylko poświęcenie i odpowiedzialność ale przede wszystkim duża satysfakcja!

Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy jak i na nowych wolontariuszy!

Powrót do menu